ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Линия с Ултрачист дизайн (Ultra Clean)

Ultra Clean Design Index6

Всички машини на INDEX-6® отговарят на строгите критерии и всички регулаторни изисквания за технологично оборудване за пълнене на храни. Неръждаемата стомана ANSI 304 осигурява висока устойчивост на корозия.

IND-PPS - Система за защита нахигиената

- Автоматично измиване и стерилизация на продуктовия резервоар и клапаните за пълнене.
- Автоматично измиване и стерилизация на външните части в машинната камера чрез специални дюзи и сферични пръскачки.
- Предоставяне на свръхналягане на ламинарен поток стерилен въздух в чистата зона за пълнене и затваряне, за да се предотврати замърсяване, причинено от околната среда.
- Централизирана система за отвеждане на дезинфекциращите течности и връщането им към системата CIP.
- Наклонени повърхности "оттичащи се основи", заварени към основната рама и плоча, които служат като дъно на работната зона на машината и осигуряват бързо и пълно отвеждане на всякакви течности и по-бързо изсушаване на машинните повърхности.
- Свободностоящи защитни огражденияизцяло от безопасно стъкло (Safety Glass), позволяващи лесен достъп до машината от всички страни и перфектно почистване на пода под носещата конструкция.
- IND-CIP3 S3 - специална CIP система за подготовка на промивни и дезинфекциращи разтвори.
- IND-HOSW - Устройство за приготвяне на горещ разтвор на водороден пероксид Н2О2 и стерилна вода, използвани за третиране на бутилки и капачки.
- IND-HFAS - Устройство за подготовка и подаване на стерилен въздух, използвайки ензимни HEPA филтри.

Срок на годност и чистота

За микробиологично чувствителни хранителни продукти срокът на годност може да бъде сериозна пречка за успешното навлизане на пазара и неговото развитие. Пълненето Ultra Clean е процес на пълнене, който гарантира максимално намаляване на контакта на продукта с вредни бактерии по време на пълнене, последващо транспортиране и съхранение чрез стерилизация на контейнери и капачки и високо хигиенна среда за пълнене. По този начин може да се постигне удължен срок на годност (ESL), който гарантира, че чувствителните продукти като млечни продукти и плодови сокове запазват качеството си по време на пълнене, остават безопасни, могат да пътуват по-дълги разстояния за разпространение и могат да се съхраняват по-дълго време без контаминация, оставайки пресни и с непроменено качество.  • Clean Room 1 Index-6

    Clean Room 1 Index-6

  • IND-PPS1 Index-6

    IND-PPS1 Index-6Каталози


AssetClean®
Пълнене на мляко и млечни продукти

B_iFill® Синхросистеми за Раздуване - Пълнене - Затваряне