ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

“ИНДЕКС – 6” ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000249 за проект BG16RFOP002-2.083-0203


27.11.2020

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.